Privacyverklaring

Via www.dezaansehelden.nl worden namens Mahoniehout B.V. privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Mahoniehout B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken zich tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te verkrijgen, te corrigeren of te verwijderen.

Voor het contact dat wij verzorgen namens derden (o.a. makelaars, bemiddelaars, (online) kopersbegeleiders, verhuurders) is de eigenaar/en of entiteit van de betreffende organisatie verantwoordelijk. Raadpleeg ook de privacyverklaring van de betreffende organisatie.

Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.

PERSOONSGEVENS 

Mahoniehout B.V. (exclusief t.b.v. project De Zaanse Helden) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Mahoniehout B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mahoniehout B.V. verstrekt. Mahoniehout B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw naam en adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

Waarom Mahoniehout B.V. de gegevens nodig heeft:

 • Het opnemen van contact met u, indien hierom door u wordt verzocht;
 • U schriftelijk (per email of per post) op de hoogte houden;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • Het versturen van een nieuwsbrief.

Mahoniehout B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren.

Welke gegevens verwerken we eventueel nog meer?

Om u goed te kunnen voorstellen bij de betrokken makelaar (s) vragen wij u via een inschrijfformulier gegevens die nodig zijn ter voorbereiding van een verkoopgesprek, om een concept (koop)overeenkomst af te sluiten en /of om de aankoop haalbaarheid in te kunnen schatten. We vragen naar bijvoorbeeld persoonsgegevens zoals gezinssamenstelling, huisdieren, opleiding, werk en inkomen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die bij u horen, zoals naam, geboortedatum, telefoonnummer, (mail)adres, bankrekeningnummer (IBAN) en Burgerservicenummer (BSN). We verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Naast de informatie die wij van u krijgen, vragen we (eventueel) informatie op via externe bronnen die we betrouwbaar vinden. Dit doen we om risico's te beoordelen, om onze dienstverlening te verbeteren en om gerichte aanbiedingen te kunnen doen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om dienstverleners op het gebied van kredietregistratie en dataverrijking.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van De Zaanse Helden worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Mahoniehout B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics 

Mahoniehout B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Mahoniehout B.V. bij Google zoekresultaatpagina's zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Mahoniehout B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Mahoniehout B.V. heeft hier geen invloed op. Mahoniehout B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Mahoniehout B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dezaansehelden.nl. Mahoniehout B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen uiterlijk vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Mahoniehout B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Zaanse Helden maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan via info@dezaansehelden.nl contact op of via +31 (0) 10 282 3131

CONTACT

Mocht u na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Website: www.dezaansehelden.nl
Postadres:
Mahoniehout B.V.
Westerlaan 62, 3016 CK Rotterdam
Telefoonnummer: +31 (0)10 282 3131
E-mailadres: info@dezaansehelden.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 April 2020

Alle gegevens worden op beveiligde servers in Europa bewaard.
De databases zijn direct gekoppeld aan het project waarvoor u zich aanmeld en of inschrijft en worden niet gedeeld met andere projecten.
De databases zijn alleen toegankelijk via een beveiligde inlog door bevoegde medewerkers en partners van Mahoniehout B.V. alle activiteiten worden gelogd.