Persbericht | Zaandam, 6 december 2019

De Zaanse Helden
In de stad, in het groen

De Zaanse Helden bestaan uit meerdere appartementengebouwen, een parkeergarage en een daktuin. Er worden ongeveer 607 woningen gerealiseerd in het plan, die variëren in woningtype, grootte en verdeeld worden in huur, koop en sociale huur. Namens de gemeente ondertekenden de wethouders Krieger en Mutluer in het voorjaar van 2019 de anterieure overeenkomst voor de bouw van dit project aan het Mahoniehout op de Vrodest-locatie. 

Binnen de Zaanse Helden vinden zowel starters, bewoners die op de sociale huur zijn aangewezen, senioren (zorgpost De Zorgcirkel op loopafstand), maatschappelijke beroepsgroepen evenals tweeverdieners een geschikte woning. De eerste 231 vrije sector huurwoningen die zijn verdeeld over drie appartementengebouwen in het plan zijn aangekocht door Altera Vastgoed. De overige woningen zullen deels aan een belegger, deels aan een woningbouwcorporatie en deels aan particulieren worden verkocht. Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt in het project. De klimaatadaptieve daktuin wordt natuurinclusief aangelegd en biedt ruimte aan een breed scala aan planten en dieren. Alle woningen worden gasloos en voorzien van een duurzaam WKO-systeem. De isolatie en luchtdichtheid van de gebouwschil van de woningen wordt t.o.v. het bouwbesluit substantieel extra geïsoleerd waarbij de complete daken worden volgelegd met PV panelen. Met deze maatregelen geeft Impact/Stebru invulling aan de Zaanse Energie Agenda en worden in dit project op grote schaal duurzame huurwoningen zonder gasaansluiting gerealiseerd.

Op dit moment is de gemeente bezig met de voorbereiding van het collegebesluit over het bestemmingsplan en de bouwvergunning. Hiervoor wordt eerst zorgvuldig onderzoek gedaan naar de effecten van de bebouwing op de omgeving, zoals de molen Held de Jozua, de bereikbaarheid, parkeren, bouwhoogten en geluid. Zodra het bestemmingsplan en de bouwvergunning gepubliceerd worden, kan iedereen die dat wil gedurende zes weken reageren op de plannen. De gemeente nodigt omwonenden uit voor een informatieavond. Op zijn vroegst kan de bouw in 2020 beginnen.

Held Jozua enige houtzaagmolen op originele plek
De naam De Zaanse Helden – in de stad, in het groen - verwijst naar de rijke geschiedenis van Zaandam met de vele verschillende molens. Elke woontoren krijgt de naam van één van de molens uit het gebied. De enige houtzaagmolen die nog op zijn originele plek staat, de Held Jozua, is inmiddels aangekocht door de ontwikkelcombinatie en wordt door een brugverbinding voor voetgangers over de Houtveldweg bij het plan betrokken.

In de stad, in het groen
Elke woontoren uit het plan krijgt de naam van één van de verdwenen molens uit het gebied. De enige houtzaagmolen die nog op zijn originele plek staat, de Held Jozua, heeft de ontwikkelcombinatie aangekocht. Met een brugverbinding over de Houtveldweg wordt de Held Jozua bij het plan betrokken. “We willen de stad aantrekkelijker maken en zo kijken we ook naar nieuwe projecten. Ze moeten echt iets toevoegen als het gaat om voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. De Zaanse Helden maakt onderdeel uit van Zaans Hout, een wijk die the best of both worlds combineert. Je kunt er genieten met je hoofd in de stad en je voeten in het groen”, aldus wethouder Krieger.