Cookie en Privacy statement

Mohoniehout B.V. verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. Op deze pagina laten we je weten welke persoonsgegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren.

Wij gaan op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelen binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor welke doeleinden gebruiken wij je persoonsgegevens?
Mahoniehout B.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke doeleinden, waaronder:

 • Het opstellen en uitvoeren van de huur- en koopovereenkomst.
 • Het uitvoeren van transacties en het versturen van facturen en rekeningoverzichten.
 • Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen.
 • Het innen van vorderingen, zoals het innen van de huursom of VVE-bijdrage, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen.
 • Het aanvragen en verstrekken van een huurtoeslag.
 • Het onderhoud en de reparatie van de te huren en verhuren (on)roerende zaken.
 • Activiteiten van intern beheer.
 • Het registreren van je instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies).
 • De uitvoering of toepassing van wet en regelgeving.
 • Het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Mahoniehout B.V. verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • NAWTE-gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres).
 • Geboortedatum.
 • Gegevens van je partner en/of van medehuurders of medebewoners.
 • Betalings- en inkomensgegevens.
 • Burgerservicenummer (BSN), uitsluitend teneinde aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Omvang en samenstelling van het huishouden, leeftijden, huidige woonsituatie en -wensen, urgentieverklaring of voorrangsregeling.
 • Medische gegevens, uitsluitend voor zover dit voor toewijzing van een woning en/of de uitvoering van een huurovereenkomst noodzakelijk is.
 • Gegevens met het oog op het onderhoud en/of de reparatie van de gehuurde (on)roerende zaken.

Mahoniehout B.V. verzamelt geen persoonsgegevens bij derden partijen en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die van jezelf zijn ontvangen.

Het aan- en afmelden van onze nieuwsbrief
Mahoniehout B.V. biedt een digitale nieuwsbrief aan waarmee we je op de hoogte houden over het project. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van inschrijvers. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden.

Hoe waarborgen wij vertrouwelijke omgang met je persoonsgegevens?
Verstrekking gegevens delen met derden
Wij gaan vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Wij delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy en Cookie Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. In opdracht van Mahoniehout B.V. kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Mahoniehout B.V. bewaart je persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Van welke cookies maken wij gebruik?
Wij gebruiken op deze website cookies om het gebruik van de website makkelijker te maken voor je. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast.

Functionele cookies
Deze plaatsen we altijd. Deze zijn nodig om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website wanneer je dat wilt.

Analytische cookies
Om het gebruik van deze website te meten en analyseren maken wij gebruik van analytische cookies. Er kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina heeft en hoe lang de pagina wordt bezocht. Deze informatie is altijd anoniem en dus niet herleidbaar. Deze website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics.

Social Media cookies
Indien je gebruikmaakt van het delen van een pagina via social media wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie site tonen we content die je via een button kunt promoten en delen via social media. Hiervoor plaatsen Facebook, Twitter, YouTube en Google cookies, zodat ze je herkennen wanneer je bent ingelogd. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt.

Advertentie cookies
Wij gebruiken online advertenties om onze diensten onder de aandacht te brengen. Dit doen we het liefst zo gericht mogelijk, om kosten laag te houden en je geen onnodige advertenties te tonen. Hiervoor gebruiken wij: Google Adwords en Social Advertising op Facebook en Instagram.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mahoniehout B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Vragen of klachten
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en dit Privacy en Cookie Statement, kun je contact opnemen met Mahoniehout B.V.

Mahoniehout B.V.
Westerlaan 62
3016 CK Rotterdam
+31 (0)10-282 31 31

Dit Privacy en Cookie Statement is vastgesteld op 6 februari 2019.